செவ்வாய், 5 ஆகஸ்ட், 2008

தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்கள்

http://www.tamilnaatham.com/articles/2008/aug/special/nilavaram20080804.htm - என்ற கட்டுரைக்கு என்னுடைய மறுபதில்.

யார் முயன்றாலும் , மீட்க முடியாத அளவிற்கு மிகச் சிறந்த (உலக நாடுகள் எல்லாம் மெச்சக் கூடிய) நுகர்வோர்களாகத் தமிழ் நாட்டுத் தமிழர்கள் இன்று மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள். ரஜினியின் முகப் போலிவின் மர்மம் என்ன ? மற்றும் நமீதாவின் உள்ளாடை என்ன பிராண்ட் என்பது மட்டும் தான், இந்திய இறையாண்மைக்குட்பட்ட - அனுமதிக்கப்படும் சமூக நலன் சார்ந்த விவாதங்கள். புயல்களெல்லாம் தோட்டத்தில் ஓய்வெடுக்கப் போய்விட்டன. மூதறிஞசர்களெல்லாம் முதலாளிகளாகி வெகு நாட்களாகி விட்டது !!!

இனி மெல்லத் தமிழினி சாக வேண்டியது தான் பாக்கி !!!!

அறிவுடைநம்பி
http://purachikavi.blogspot.c

0 கருத்துகள்: